QUY TRÌNH MUA HÀNG

  • Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua hiện trên màn hình trang web hoặc lựa chọn chi tiết theo danh sách danh mục.
  • Bước 2: Lựa chọn sản phẩm trong danh mục Khi các bạn lựa chọn danh mục sản phẩm. Trang web sẽ đưa các bạn tới trang chi tiết trong danh mục đó. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy tất cả các sản phẩm mới nhất. Sau đó các bạn có thể lựa chọn phần "Chi tiết" để hiển thị chi tiết về hình ảnh và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Hoặc các bạn có thể lựa chọn mua để mua ngay sản phẩm đó. (Xem tiếp Bước 4)
  • Bước 3: Trang chi tiết sản phẩm Sau khi các bạn nhấn vào "Chi Tiết" thì trang web sẽ chuyển bạn tới trang chi tiết sản phẩm. Hiển thị cho các bạn hình ảnh sản phẩm, giá sản phẩm, và cấu hình của sản phẩm. Ở đây các bạn có thể Click vào nút "Mua sản phẩm" để thực hiện mua sản phẩm đó. Sau đấy các bạn tiếp tục chuyển tới trang "Giỏ hàng"
  • Bước 4: Giỏ Hàng Khi các bạn nhấn vào nút "Mua sản phẩm" các bạn sẽ được chuyển ngay tới trang giỏ hàng. Ở đây liệt kê các sản phẩm mà các bạn đã chọn mua. Giá từng sản phẩm và giá tổng của cả đơn hàng. Để tiếp tục mua hàng, quay lại trang danh mục sản phẩm để chọn sản phẩm thì bạn bấm vào nút "Tiếp tục mua hàng" Để tính lại giá của cả đơn hàng khi bạn có thay đổi số lượng sản phẩm cần mua. Các bạn hãy bấm vào nút "Tính Lại" Khi đã chọn được sản phẩm và số lượng như ý muốn. Bạn tiếp tục điền thông tin chi tiết của mình vào các ô phía dưới. Thông tin người đặt hàng và người nhận hàng. Sau đó bạn có thể bấm vào nút "Thanh Toán" để thực hiện thanh toán đơn hàng
  • Bước 5: Thanh toán đơn hàng Các bạn sẽ chuyển tới trang thanh toán để xem lại đơn hàng và các thông tin của mình.