Phạm Minh Tailor

  • Hotline: 84903.782.220
  • Gmail: hamminhtailor@yahoo.com.vn
  • Địa chỉ: 132 Pasteur, phường Bến Nghé, Q.1